Vuxen - HLR med hjärtstartare

Vuxen HLR

Vad ska du göra när din kollega plötsligt faller ihop tillsynes livlös? Vi lär dig.

Syfte

Att ge grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning samt hur man använder en hjärtstartare. Efter utbildningen ska deltagaren kunna agera vid ett andnings- och hjärtstopp.

Innehåll

  • Livsfarligt läge
  • Kontroll av medvetande och andning
  • Ta hand om medvetslös person, öppna luftvägen samt placera i stabilt sidoläge
  • Träna på hjärt-lungräddning
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Deltagare

Antal deltagare:
Max 12 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal

Genomförande:
Följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för att boka

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer