Utrymningsövning

Utrymningsövning

Syfte

Deltagaren får i en simulerad situation öva en utrymning. Genom denna övning får företaget en kontroll på hur utrymningsberedskapen fungerar.

Innehåll

  • Planering inför övningen: - Framtagning av scenario - Utdelning av roller och ansvar - Kontakt med myndigheter - Genomgång av larmfunktion
  • Själva genomförandet av utrymningsövning. - Helst med så få inblandade innan övningen. - Med rök. - Med markörer och observatörer. - Kort genomgång efteråt.
  • Efterskedet består av dokumentation och sammanställning av resultatet av själva övningen
  • Överlämnande av rapport.

Deltagare

Plats:
På företaget

Genomförande:
Anpassad utbildning ute hos ert företag.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer