Utrymningsledarutbildning

Utrymningsledarutbildning

Syfte

Grundutbildning till personer som i sin befattning har ansvaret i en utrymningssituation att hjälpa till och leda arbetet under en nödsituation.

Innehåll

  • Inledning.
  • Grunder / repetition brand.
  • Förebyggande brandkunskap.
  • Mänskligt beteende.
  • Åtgärder vid brand.
  • Utrymningsledarens uppgifter.
  • Organisation.
  • Riskinventering på arbetsplatsen.

Deltagare

Antal deltagare:
15 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget

Genomförande:
Utbildning på företaget. Anpassas efter behov.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer