Utbildningar

Första Hjälpen Konsulten är ett av Sveriges ledande konsult- och utbildningsföretag. Vi är en helhetsleverantör inom HLR-utbildning, första hjälpen, kris samt brand- och riskhantering. Vi utför även konsultuppdrag inom arbetsmiljö, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och SBA (systematiskt brandskyddsarbete).

Vi jobbar med alla branscher inom både privat och offentlig sektor, kommun, och landsting. Vi utbildar på plats hos kund och har även möjlighet att genomföra utbildning i våra egna lokaler i Stockholm samt att vi utbildar rikstäckande.

Öppna utbildningar

Brandfarliga Arbeten
Vid arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning som kan riskera att orsaka brand.
Tid kl. 08.30 – 16.00. Fika och lunch ingår i kurspriset! 

Mer info och fler öppna utbildningar

För dig som arbetsgivare

Vi erbjuder rådgivning och konsultation för dig som arbetsgivare inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).

Läs mer

 

Paketlösningar

Som återförsäljare för några av marknadens största leverantörer av sjukvårds, brand och räddningsutrustning, kan vi också erbjuda kompletta paket innehållande både utbildning och tillhörande utrustning.

Se våra produkter »

Konsultverksamhet

Vi åtar oss dessutom konsultuppdrag där fokus läggs på säkerhets och arbetsmiljöfrågor. Kontakta oss för mer information.

Instruktörer

När vi utbildar följer våra instruktörer branschriktlinjerna inom våra affärsområden. De är även certifierade enligt Svenska HLR-rådets branschriktlinjer samt Första Hjälpen Konsulten - Safe Academy. Samtliga arbetar eller har varit aktiva inom ambulanssjukvården eller räddningstjänsten och har en gedigen branscherfarenhet och yrkeskompetens.

Kontakta oss för mer information