Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Syfte

Att man som brandskyddsansvarig förstår innebörden av ett systematiskt brandskyddsarbete, vet vilka de tilldelade arbetsuppgifterna är och har kunskap att i praktiken genomföra uppgifterna.

Innehåll

 • Lag om skydd mot olyckor och MSB:s föreskrifter.
 • Vad är ett systematiskt brandskyddsarbete.
 • Företagets brandskyddsorganisation.
 • Byggnadstekniskt brandskydd - Brandcellsindelning - Utrymningssäkerhet
 • Ägarens-innehavarens brandskyddsansvar
 • Brandskyddsbeskrivningen
 • Regler och rutiner
 • Utbildningsplan
 • Kontrollplan
 • Uppföljningsrutiner
 • Intern brandskyddskontroll - Checklista - Kontrollinstruktioner - Rapporteringsrutiner
 • Praktisk övning

Deltagare

Antal deltagare:
12 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal.

Genomförande:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer