Svenska McDonald's AB

Vi har valt att samarbeta med Första hjälpen Konsulten AB bland annat med anledning av deras skicklighet i att skräddarsy utbildningar, så att de passar in i vårt affärskoncept.

Dessutom har vi hittat en leverantör som täcker flera områden så som Första Hjälpen, Brand & Utrymning samt Krishantering, vilket gör att vi på ett långsiktigt sätt kan samarbeta med en och samma leverantör. Det känns väldigt bra. Det som också är mycket bra är att instruktören kommer till oss med all material och att kursen hålls i våra lokaler.

För oss på McDonald's är "säkerhet och arbetsmiljö" högt prioriterat. Detta innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Samarbetet med Första Hjälpen Konsulten AB har fungerat mycket bra.

Jag vill och kan verkligen rekommendera detta företag som ett seriöst och kompetent konsult / utbildningsföretag.

Första hjälpen konsulten

"Jag vill och kan verkligen rekommendera detta företag som ett seriöst och kompetent konsult / utbildningsföretag."

Tarja Huli, Koordinator