SEAB AB

Företaget SEAB AB, med säte i Märsta har sedan hösten 2008 valt att med vår hjälp stärka sin handlingsberedskap inför olyckor, brand och andra akuta händelser.

Vi fick förtroendet att tillsammans med Joakim Stenling, produktchef, och Eva Björklund, miljöansvarig, ta fram och implementera de dokument som SEAB AB saknade när det gällde Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Samtidigt har vi kompetensutvecklat personalen inom Första Hjälpen, Brand & Utrymning och Krishantering. Med hjälp av vår samarbetspartner, Tobin AB, har SEAB AB fått en genomgång kring vilken utrustning företaget behöver inom första hjälpen området.

Första hjälpen konsulten

"Vi är mycket nöjda med hur Första Hjälpen Konsulten har lagt upp och genomfört utbildningen på de olika delarna och vårt samarbete har inte bara hjälpt samtliga på företaget att förstå hur man utför t ex HLR och D-HLR, utan även helheten runt säkerhetstänkandet."

Joakim Stenling, Produktchef