Samarbetspartners

Första Hjälpen Konsulten är ett av Sveriges ledande konsult- och utbildningsföretag. Företaget har idag en bred kunskap inom Första Hjälpen, Kris, Brand- och Riskhantering. Första Hjälpen Konsulten har en hög leveranssäkerhet med mycket god kvalitet och noggrannhet när vi utför våra uppdrag. Vi erbjuder våra tjänster till privata företag, offentlig sektor, kommun och landsting rikstäckande.

Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi helhetslösningar med ett komplett innehåll av utbildning, rådgivning, konsultation samt produkter inom Första Hjälpen, Kris, Brand- och Riskhantering.

Vårt mål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Samt att uppnå en trygg och säker arbetsmiljö som främjar en god hälsa.


Arbetsmiljö & Hälsa

Erbjuder tjänster till arbetsgivare för att främja god arbetsmiljö, förebygga ohälsa samt ge stöd vid arbetslivsinriktad rehabilitering.

http://www.rehabakademin.se/


Dafo är totalleverantör av produkter och tjänster inom området brandskydd, brandsäkerhet, brandskyddsarbete, brandsläckare och räddningsmateriel

https://www.dafo.se/