Säker buss

Säker buss

Syfte

Deltagarna får en beredskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen samt släcka en brand eller utrymma en buss vid en olycksplats. Denna utbildning riktar sig till personer som har sin arbetsplats på en buss eller på annat sätt arbetar i bussmiljö.

Innehåll

  • Inledning, presentation, förväntningar
  • Första Hjälpen, kontroller, stabilt sidoläge, hjärt-lungräddning, luftvägsstopp.
  • Blödningar, cirkulationssvikt, brännskador, nack- och ryggskador, hastigt insjuknande.
  • Brandrisker i trafiken, brandens egenskaper och olika brandförlopp, släckmedel, släckmetoder.
  • Bussbrand - utrymning av buss.
  • Handhavande av handbrandsläckare, brand ikläder.
  • Organisera och agera på olycksplats, krockkudde, farligt-gods m.m.
  • Praktisk övning vid rökfylldbuss.
  • Utvärdering, avslutning.

Deltagare

Antal deltagare:
12 deltagare/utbildning

Plats:
Enligt överenskommelse.

Genomförande:
Teori blandat med praktiska övningar.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer