Repetition D-HLR

Repetition D-HLR

En repetitionskurs i hur man använder en hjärtstartare

Syfte

Att repetera tidigare kunskaper att använda hjärtstartare

Innehåll

  • Säkerhet.
  • Underhåll – kontroll av hjärtstartare.
  • Träna på hjärt-lungräddning och hjärtstartare.

Deltagare

Antal deltagare:
6 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal.

Genomförande:
Följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer