Personuppgiftspolicy

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj vill vi informera om att ni finns med i vårt kundregister.

Ni finns med i vårt kundregister då ni varit tänkbar målgrupp, kontaktperson eller deltagit på något evenemang och inbjudningar vi haft.

Vi vill nu uppdatera kundregistret och ber er att avregistrera er om det inte längre finns intresse av att få inbjudningar från oss.

När det gäller företag och organisationer kan det finnas uppgifter om vilken bransch eller område ni verkar i.

De uppgifter som finns hos oss är organisation organisationsnummer, namn, e – mail, telefonnummer, avdelning och befattning.

Vi för inga anteckningar om någon i detta register, utan det fungerar endast som ett kundregister för att kunna nå ut till tänkbara målgrupper inom vår verksamhet. Vi ber er därför att ni som vill bli borttagna från vårt kundregister avregistrerar er såtar vi bort er från vårt kundregister.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy