Öppna utbildningar

Vår målsättning är att så långt det är möjligt genomföra utbildningsinsatserna på respektive företag. Vi kan givetvis erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap.

Aktuella öppna utbildningar för företag

Brandfarliga Arbeten

För tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt!

Tid kl. 8.30 - 15.30. Fika och lunch ingår i kurspriset!

Anmälan och Certifiering: Görs digitalt så ta med smartphone eller surfplatta vidankomst.
Pris per deltagare 2750:  - kurslitteratur, certifikat, ID06 ingår.

Släckövningar genomförs utomhus, ta med kläder efter väder.

Parkering: Gratis parkering

Datum 2020:
14 maj
24 juni

Utbildningen Brandfarliga Arbeten samt certifikat från SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag)

Utbildningen brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.
Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten”

ID06: Registrering i ID06 kompetensdatabas ingår.

Föreståndare brandfarlig vara

Första Hjälpen Konsulten AB erbjuder nu utbildning i Föreståndare brandfarlig vara.
Enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 ( fd 1988:868 ) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

Hjärt-Lungräddning Vuxen-HLR med hjärtstartare

Vänder sig till både företag och privatpersoner.
Förkunskap: Genomgått HLR-utbildning. Inläst D-HLR bok och genomgått webbskrivning.

Barnolycksfall

Vänder sig till företag, förskolor, skolor och småbarnsföräldrar.
Inga förkunskaper krävs

Samtliga utbildningar genomförs i våra lokaler på Staffans väg 6 B, Sollentuna i Stockholm om ej annat anges (vid för lågt deltagarantal ställs kurs in och byte kan ske till annat datum).

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer