Historik

Jag, Urban Westermark, grundare och ägare av Första Hjälpen Konsulten AB, har min bakgrund i ambulanssjukvården där jag började sommaren 1988. Efter att ha arbetat några år fick jag förfrågan om att även börja arbeta som instruktör och undervisa inom akutsjukvård. Detta lät spännande och jag antog erbjudandet. Jag insåg ganska tidigt att man med en god kunskap och träning inom detta område faktiskt kunde utgöra skillnaden mellan liv och död för den som var drabbad. Jag upptäckte också att det var en stor fördel att blanda praktik med teori. Ena dagen var jag ute i hetluften i ambulanssjukvårdarens vardag för att nästa dag kunna dela med mig av mina erfarenheter till kursdeltagare under utbildning. Denna blandning av verkligt arbete och teoretiska kunskaper tog undervisningen till en högre nivå som bara den som just arbetar aktivt inom sitt område har möjlighet att bidra med. Detta fenomen har varit en av företagets absolut viktigaste ledstjärna och framgångsfaktor.

Inom ambulanssjukvården har jag under årens lopp haft olika befattningar bl.a. som ambulanssjukvårdare i akutbil, kvalitetsansvarig och stationschef.

Företaget har funnits sedan 1992 och har breddat sitt område med bl.a. brandskyddsarbete och krishantering. Detta gör att vi i mycket stor utsträckning kan erbjuda företag att få en trygg och säker arbetsplats med helhetslösningar för både de som arbetar där och dess kunder. Det finns en ärlig omtanke och vilja från vår sida att hjälpa våra kunder med bra lösningar och till en bra beredskap. Det gör vi genom att bygga upp långsiktiga relationer som bygger på förtroende och absolut tillit.

Vi arbetar rikstäckande och finns över hela Sverige. Detta ger oss möjlighet att erbjuda företag likvärdiga utbildningar där utförandet och den höga kvalitén är den samma oavsett var i landet företaget är beläget. Vi är så säkra på att vi kan hålla vår höga kvalité att vi lämnar “Nöjd kund garanti” gentemot alla våra kunder. Detta grundliga arbete har resulterat i de referenskunder vi har förmånen att få samarbeta med. Vi är övertygade om att detta kan hjälpa oss i vårt arbete med nya kunder som vi ännu ej fått förtroendet att arbeta med.

Tänk på att Du har kanske bara 5 minuter på Dig att rädda en människas liv i en akut situation. Vet Du vad Du ska göra? Lås oss och våra fantastiskt skickliga och särskilt utvalda instruktörer få hjälpa Dig till denna kunskap.

Tack för att Du tog Dig tid att läsa detta.

Med vänliga hälsningar
Urban Westermark, VD