Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

För Första Hjälpen Konsulten är det viktigt att vi jobbar för en trygg och säker arbetsplats, för att fler ska kunna rädda liv och att vi gemensamt med kollegor i branschen tar ett samhällsansvar. Med vårt nära samarbete av kvalificerade leverantörer och certifierade produkter säkerställer vi god kvalitet till våra kunder. Vi följer de riktlinjer som är förenade med svensk standard och branschorganisationernas riktlinjer för utbildningar och kunskap inom Första Hjälpen, Brand och Krishantering. Vi jobbar rikstäckande med vårt huvudkontor i Stockholm.

Miljöpolicy

Första Hjälpen Konsulten tillämpar och följer miljölagstiftningen inom de krav och bestämmelser som gäller för vår verksamhet. Vi stävar efter att endast använda miljömärkta produkter med hög kvalitet och leverantörer som tillhandahåller varor och tjänster som uppfyller miljökriterierna för att minska förorening, avfall och användning av naturresurser. Vid utbildningar inom brandområdet används endast miljövänligt utbildningsmaterial som ej ger upphov till kemikalierester. Första Hjälpen Konsulten strävar ständigt efter att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.