Målsättning

Första hjälpen konsulten

Vårt mål är att öka den allmänna medvetenheten om hur man kan förebygga och minska olycks- och skaderisken på arbetsplatsen, hemmet och fritiden. Genom utbildning och praktiska övningar få färdighet och trygghet till att flera kan rädda liv.

Första Hjälpen Konsulten strävar efter att vara det ledande utbildningsföretaget på den svenska marknaden inom första hjälpen, kris, brand- och riskhantering, genom att öka kunskap och färdighet inom de olika områdena.

Våra ledord är: ANSVAR, ENGAGEMANG, KVALITET