Krishantering

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Utbildningarna i krishantering ger insikt och förståelse i samband med en kris. Vi erbjuder utbildningar inom Krisstöd, Kristeam, Krisberedskap, och Kamratstöd.

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer