Krisberedskapsövning

Krisberedskapsövning

Syfte

Att genomföra realistiska övningssituationer i syfte att träna företagets beredskap inför en eventuell krissituation. (Påbyggnad efter Kristeamsutbildning)

Innehåll

  • Planering inför övningsdagen.
  • Framtagning av för företaget realistiska situationer.
  • Genomförande av en / flera övningssituationer.
  • Uppföljning efter övningen alt. övningar.
  • Genomgång av krisplanen och rutiner.
  • Dokumentation av erfarenheter.
  • Förslag till ev. förbättringsåtgärder.

Deltagare

Plats:
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal.

Genomförande:
Halvdag eller heldag, beroende på utbildningens omfattning. Planeringstid tillkommer. Anpassning till ert företags, policy, organisation och risker.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer