Kamratstöd

Grundutbildning Krisstöd

Syfte

Ge kunskap om stress och krissituationer. Erhålla kunskaper för att kunna hjälpa de som drabbats. Hjälpa till och främja för en god arbetsmiljö och  därigenom förebygga utslitning av personal.

Innehåll

 • Vad är kamratstöd och när behövs det ?
 • Kunskap om stress och olika krissituationer.
 • Aktivt lyssnande.
 • Kännedom om stödformer…
  - avlastningssamtal
  - debriefing
  - kristerapi
 • Kunskaper i att dra gränser för eget ansvar och
  engagemang och veta när professionell hjälp behövs. 
 • Kamratstöd – samtalsteknik

Deltagare

Antal deltagare:
5-15 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal.

Genomförande:
Anpassning till ert företags risker och policy

Pris:
Enligt överrenskommelse

Kontakta oss för mer information