Hjälp på väg

Hjälp på väg

Syfte

Att ge deltagaren en beredskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen samt släcka brand vid en olycksplats. Denna utbildning riktar sig till personer som har sin arbetsplats på eller intill vägen. Den uppfyller de krav som Vägverket ställer på utbildning.

Innehåll

  • Varför Hjälp på väg?
  • Ta hand om medvetslös person, skapa fria luftvägar samt placera i stabilt sidoläge.
  • Kontroll av medvetande, andning och puls.
  • Första Hjälpen vid t.ex. brännskada, blödningar samt nacke- och ryggskador. Psykisk första hjälpen.
  • Brandrisker i trafiken, brandens egenskaper och olika släckmedel och släckmetoder.
  • Handhavande av handbrandsläckare – Bilbrand.
  • Organisera och agera på olycksplats.
  • Tillämpningsövning vid trafikolycka.

Deltagare

Antal deltagare:
12 deltagare/utbildning

Plats:
På övningsplats.

Genomförande:
Följer vägverkets krav på utbildningen.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer