Grundutbildning Krisstöd

Grundutbildning Krisstöd

Livssituation där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att förstå och psykiskt bemästra situationen. Plattformen du står på rycks undan och du vet inte hur du ska fortsätta ditt liv.

Syfte

Att ge grundläggande kunskaper i vad en kris och/eller katastrof betyder och vilken påverkan en sådan kan ha på företaget. Ge insikt i mänskliga reaktioner i samband med en kris.

Innehåll

  • Vad är en kris.
  • Krisens förlopp.
  • Psykisk Första Hjälp. - Kamratstöd. Hur gör man? - Varför kamratstöd? - Vad är kamratstöd och när behövs det?
  • Kamratstödjarens roll.
  • Egna erfarenheter.
  • Företagets policy när det gäller krisstöd.
  • Hur går ni vidare?

Deltagare

Antal deltagare:
8 - 15 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal.

Genomförande:
Anpassning till ert företags policy, organisation och risker.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer