Föreståndare brandfarlig vara

Föreståndare brandfarlig vara

Syfte

Att ge personer som skall vara föreståndare för brandfarlig vara en kunskap i enlighet med lagen om brandfarlig och explosiv vara. Kursens innehåll är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Efter genomförd utbildning skall deltagarna känna till reglerna för tillstånd och hantering av brandfarlig vara, samt kunna fungera som föreståndare för brandfarlig vara.

Innehåll

  • Brandfarliga varors egenskaper.
  • MSB:s föreskrifter.
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara.
  • Tillsyn och kontrollrutiner.
  • Lagen och förordningen brandfarlig och explosiv vara, lagen om skydd mot olyckor, allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete, föreskrift om brandskyddsredogörelse.
  • Tryckkärlsförodningen.
  • Checklistor, incidentrapport.
  • Mallar för brandskyddsorganisation.
  • Material för en enkel analys.

Deltagare

Antal deltagare:
20 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer