Branschriktlinjer

För Första Hjälpen Konsulten är det viktigt att vara en del av de svenska branschriktlinjer som finns inom första hjälpen, brand och kris. Vi följer bl.a. Svenska HLR - rådets utbildningsprogram för hjärt-lungräddning, samt vetenskapliga rön och studier såväl nationella som internationella.

Första Hjälpen Konsulten är medlem i följande branschråd: