Brandutrustning

Första Hjälpen Konsulten erbjuder kvalitetsprodukter och utrustning inom brand och riskhantering som ett komplement till utbildningar och övningar för att säkerställa tryggheten på arbetsplatsen. Nedan finns ett urval av de produkter som vi har i vårt sortiment.

- Brandfilt
- Nödljusarmatur
- Nödutgångsdekal

Kontakta oss för mer information

Brandfilt

Vid en mindre brand där en släckare inte känns som första alternativet är brandfiltar ett utmärkt komplement.

Funktioner & fördelar
Mjuk
Används vid små bränder
Släcka brand i kläder

Produktfakta
Dubbelbelagd utan skyddsfickor
Brandfilt godkänd enligt TÜV och EN1869
Mått: 1800x1200 mm

Nödutgångsdekal

Dekal som visar symbol var vägen till närmaste nödutgång är.

Funktioner & fördelar
Ser till att du så snabbt som möjligt tar dig ut ur den brinnande byggnaden.
En tydlig skyltning påskyndar utrymningen och räddar liv.

Läs vidade här för vidare information om LSO (SFS 2003:778) 2 kap 3§ krav gällande skriftlig redogörelse över brandskyddet.