Brandskyddsansvarig/kontrollant

Brandskyddsansvarig/kontrollant

Syfte

Att man som brandskyddskontrollant förstår innebörden av systematiskt brandskyddsarbete, vet vilka de tilldelade arbetsuppgifterna är och har kunskap att i praktiken genomföra uppgifterna.

Innehåll

  • Lag om skydd mot olyckor och MSB:s föreskrifter.
  • Vad är ett systematiskt brandskyddsarbete.
  • Den egna brandskyddsorganisationen.
  • Byggnadstekniskt brandskydd.
  • Brandskyddsregler och rutiner.
  • Identifiering av risker och brister.
  • Brandskyddsinstallationer.
  • Funktionskontroller av installationerna.
  • Dokumentation och rapporteringsrutiner.
  • Praktisk övning.

Deltagare

Antal deltagare:
8 - 10 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget.

Genomförande:
Förberedande möte med brandskyddsansvarig.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer