Heta arbeten

Heta arbeten

Syfte

Att ge deltagaren nödvändiga kunskaper, färdigheter och, beteenden som krävs för att få arbeta med heta arbeten. Efter genomgången och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett certifikat. Giltighetstiden på certifikatet är 5 år.

Innehåll

  • Allmänt om Heta Arbeten - Lagstiftning - Säkerhetsregler - Försäkring
  • Brandskyddsorganisation - Tillstånd - Behörighet - Entreprenadavtal
  • Förebyggande brandskydd - Brandfarliga varor - Släckutrustning - Arbetsredskap - Tätskiktsarbete

Deltagare

Antal deltagare:
15 deltagare/utbildning

Plats:
På ert företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal.

Genomförande:
Enligt gällande utbildningsplan från SVBF och Försäkringsbolagen.

Pris:
Enligt överenskommelse.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer