Grundläggande brandutbildning

Grund Brand & Utrymning

Syfte

Att ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att på företaget skapa en högre beredskap, inför en eventuell brand eller annan orsakad utrymningssituation.

Innehåll

  • Vad är Systematiskt Brandskydds Arbete – SBA?
  • Företagets policy när det gäller brand och utrymning.
  • Förebyggande åtgärder.
  • Brandrisker och hur man kan förebygga dessa risker.
  • Genomgång av brandskyddstekniska installationer.
  • Olika brandskyddsbegrepp
  • Vad händer vid en brand?
  • Utrymningens tre faser.
  • Praktisk träning med brandsläckare och släckning av brand i kläder.

Deltagare

Antal deltagare:
5 - 15 deltagare/utbildning

Plats:
På företaget. Fungerar inte det, kan vi ordna med lokal.

Genomförande:
Anpassning till ert företags risker och policy.

Pris:
Enligt offert.

Kontakta oss för mer information

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer