Brand

Med våra grund-, repetitionsutbildningar och utrymningsövningar bygger företaget upp en tydlig beredskap inför en eventuell brand eller utrymningssituation.

Under 2014 ryckte brandkåren ut till över 24.000 bränder (källa: MSB). Med våra utbildningar i brand, utrymning och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bygger ert företag upp en god beredskap inför en eventuell brand.

Vi erbjuder även branschanpassade utbildningar som Heta arbeten, Säker buss och Hjälp på väg.

Brand och utrymningsövningar hålls vanligtvis i ert företags egna lokaler.

Utbildningar

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer. Lär dig mer om första hjälpen samt hur du hanterar brand eller kris.

Läs mer

Öppna utbildningar

Vi kan erbjuda öppna utbildningar i de fall företaget inte kan anordna en egen utbildning eller för privatpersoner som vill skaffa en handlingsberedskap inom respektive område.

Läs mer

Bra att veta för arbetsgivare

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och kunna undvika dessa.

Läs mer