Bra att veta för arbetsgivare - Systematiskt Arbetsmiljöarbete och Systematiskt Brandskyddsarbete

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Vi på Första Hjälpen Konsulten AB har tagit fram en enkel och heltäckande dokumentationsmall för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Denna mall hjälper er att på ett enkelt och tydligt sätt samordna era dokument kring SAM, Krisplan och SBA (systematiskt brandskyddsarbete).

Välkommen att kontakta oss på info@forstahjalpenkonsulten.se.
Vi bokar gärna ett möte där vi kan konsultera och ge rådgivning som passar Ert företags specifika behov.

Att jobba förebyggande och systematiskt har aldrig varit enklare!

SBA aXess är ett digitalt SBA-verktyg där det systematiska brandskyddsarbetet hanteras. Systemet är anpassat för alla storlekar av verksamheter, och anpassas efter verksamhetens struktur.

SBA aXess fungerar på de vanligaste plattformarna och webbläsarna. Att upprätta en komplett dokumentation över sitt systematiska brandskyddsarbete, enkelt och effektivt.Med SBA aXess får verksamheten en överblick och status över hela brandskyddsarbetet.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad systemet innehåller.