Utbildning inom HLR, hjärtstartare, hjärt-lungräddning, livräddning, brand, riskhantering, heta arbeten, säker buss och första hjälpen i Stockholm eller på plats hos er.
FörstaHjälptenKonsulten - Safe Academy          
Karin Sedig - ambulansläkare.
Vi är med och Hjärtsäkrar Sverige - Är du?
Utbildning inom brand på buss. Instruktören visar först, sen får alla deltagare öva. Lär dig släcka bränder. Bilden är tagen under en säker buss utbildning i Stockholm
Utbildning inom HLR (hjärt-lungräddning) och hjärtstartare. Instruktören visar först, sen får alla deltagare öva. Lär dig rädda liv. Bilden är tagen under en första hjälpen utbildning i Stockholm
Zoll AED Plus - hjärtstartaren som guidar dig hela vägen!
Vi Utbildar över hela Sverige
Följ oss på Facebook!


Vi håller utbildning i hela landet inom Förstahjälpen, HLR hjärt-lungräddning, D-HLR (defibrillering, hjärtstartare), brand- och riskhantering samt krishantering.

FörstaHjälpenKonsulten erbjuder företag och organisationer utbildningar inom första hjälpen, brand- och riskhantering samt krishantering och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi kommer gärna till ditt företag och utbildar.
Vi har även möjlighet att genomföra utbildning i våra lokaler i Stockholm.
Alla våra instruktörer har direkt anknytning till ambulanssjukvård eller räddningstjän­st.

Boka din utbildning nu
klicka här!
Utbildningar HLR hjärt-lungräddning, hjärtstartare D-HLR, första hjälpen L-ABC:
Hjärt-lungräddning, Defibrillering D-HLRHjärt och lung-räddning barn, Barnolycksfall, Kombinations-utbildning HLR och D-HLR, Repetitions-utbildning HLR samt Repetitions-utbildning D-HLR.

Utbildningar brand och riskhantering
Grundläggande brand & utrymning, Brandskyddskontrollant, Kombinations-brandutbildning för utrymningsledare. Föreståndare brandfarlig vara, Heta arbeten, Systematiskt brandskyddsarbete - SBASäker buss, Hjälp på väg, Utrymningsövning, Utrymningsledarutbildning samt Repetition utrymningsledare.

Utbildningar krishantering
Grundutbildning krisstöd, Grundutbildning kristeam, Krisberedskapsövning samt Krisstöd - kamratstöd


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Första hjälpen konsulten har stor erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

http://www.hjart-lungfonden.se/180sekunder/


www.smslivraddare.se


http://www.hjartstartarregistret.se/Första hjälpen nytt

Öppna utbildningar i Stockholm

Heta Arbeten
Tid kl 8.30-16.00. Lunch ingår i kurspriset!  Kostnad/deltagare  3.295:-

Datum :
Tors 15/9
Tors   6/10
Ons  19/10
Tis      8/11
Ons   30/11
Tors    8/12
Samtliga utbildningar genomförs i våra lokaler på Staffans väg 6 B, Sollentuna i Stockholm om ej annat anges.
(Vid för lågt deltagarantal ställs kurs in och byte kan ske till annat datum.)

Läs mer om våra utbildningar inom HLR, första hjälpen, brand och krishantering.

Kvalitetsgaranti

Vi garanterar att du alltid blir nöjd med din utbildning
FörstaHjälpenKonsulten arbetar alltid med

ANSVAR
   ENGAGEMANG   KVALITET

Första hjälpen & HLR

Varje år avlider c:a 10.000 personer i plötslig hjärtstopp utanför sjukhus.

Första hjälpen HLR

Att kunna ge första hjälpen i väntan på ambulans när någon hastigt insjuknat eller råkat ut för en olycka kan rädda liv. 

Lär dig HLR hjärt-lungräddning och att använda en hjärtstartare. 

Boka en hjärtstartar-utbildning med en erfaren instruktör. 
Läs om första hjälpen-utbildning

Brand & riskhantering

Under 2014 ryckte brandkåren ut till över 24000 bränder. Källa MSB.

Brand riskhantering

Med våra utbildningar i brand, utrymning och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bygger ert företag upp en god beredskap inför en eventuell brand.

Vi erbjuder även branschanpassade utbildningar som Heta arbeten, Säker buss och Hjälp på väg.
Brand och utrymningsövningar hålls vanligtvis i ert företags egna lokaler. 
Läs om brand-utbildning 

Krishantering

En kris kommer nästan alltid plötsligt och utan förvarning och kan utlösas av olika faktorer

Krishantering

Utbildningarna i krishantering ger insikt och förståelse i samband med en kris och verktyg för att kunna hantera en sådan situation.

Vi erbjuder utbildningar inom Krisberedskap, Krisstöd, Kristeam och Kamratstöd.

 

Läs om krishanteringsutbildning 

Våra kunder vet hur man hanterar en nödsituation och finns över hela landet!

 

"Alla känner sig idag väldigt säkra med sina nya kunskaper och där dom flesta idag inte är rädd för att hamna i en olycka."
-- Per Jönsson, Affärsenhetschef
Emil Lundgren AB