Utbildningar inom HLR, D-HLR, första hjälpen, kris samt brand- och riskhantering.

Första Hjälpen Konsulten är ett av Sveriges ledande konsult- och utbildningsföretag. Vi är en helhetsleverantör inom första hjälpen, kris samt brand- och riskhantering. Våra kunder finns i flera olika branscher inom både privat och offentlig sektor, kommun, landsting samt ideella föreningar och organisationer. Vi utför även konsultuppdrag inom arbetsmiljö, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och SBA (systematiskt brandskyddsarbete).

Samtliga instruktörer har direkt anknytning till dagens ambulanssjukvård eller räddningstjänst med gedigen branscherfarenhet. Vi kommer gärna till ert företag och utbildar samt genomför praktiska övningar. Våra utbildningar sker rikstäckande och på vårt huvudkontor i Stockholm.

”Er naturliga partner inom Första Hjälpen, Kris och Brand. Vi jobbar för en trygg och säker arbetsplats”

Första Hjälpen Konsulten grundades 1992 av Urban Westermark.

Första hjälpen & HLR Första hjälpen & HLR

Lär dig HLR hjärt-lungräddning och att använda en hjärtstartare. Boka en hjärtstartarutbildning med en erfaren instruktör.

Läs om första hjälpenutbildningar

Krishantering & chock Krishantering & chock

Vi erbjuder utbildningar inom Krisstöd, Krisberedskap, Kristeam och Kamratstöd. Det ger dig insikt och verktyg för att kunna hantera en sådan situation.

Läs om krishanteringsutbildningar

Brand & riskhantering Brand & Riskhantering

Ge ert företag en god beredskap inför en eventuell brand. Vi erbjuder även branschanpassade utbildningar som Heta arbeten, Säker buss och Hjälp på väg.

Läs om brandutbildningar