Utbildningar inom HLR, D-HLR, Första hjälpen, Kris samt Brand- och Riskhantering

Första Hjälpen Konsulten är ett av Sveriges ledande konsult- och utbildningsföretag inom Första Hjälpen, Kris och Brand. Vi är en helhetsleverantör inom Första Hjälpen, Kris samt Brand- och Riskhantering. Våra kunder finns i flera olika branscher inom både privat och offentlig sektor, kommun, och landsting. Vi utför även konsultuppdrag inom arbetsmiljö, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och SBA (systematiskt brandskyddsarbete).

Våra HLR-kurser följer Svenska HLR-rådets rekommendationer och riktlinjer. 
Utöver att våra instruktörer idag jobbar aktivt inom ambulans och räddningstjänsten är samtliga instruktör även certifierad instruktör enligt Svenska HLR rådets branschriktlinjer samt Första Hjälpen Konsultens Safe Academy. Vi utbildar även enligt BFHS riktlinjer (Branschrådet för Hjärtstartare).

”Er naturliga partner inom Första Hjälpen, Kris och Brand. Vi jobbar för en trygg och säker arbetsmiljö”

Första Hjälpen Konsulten grundades 1992 av Urban Westermark.

Första hjälpen & HLR Första hjälpen & HLR

Lär dig HLR hjärt-lungräddning och att använda en hjärtstartare. Boka en hjärtstartarutbildning med en erfaren instruktör.

Läs om första hjälpenutbildningar

Krishantering & chock Krishantering & chock

Vi erbjuder utbildningar inom Krisstöd, Krisberedskap, Kristeam och Kamratstöd. Det ger dig insikt och verktyg för att kunna hantera en sådan situation.

Läs om krishanteringsutbildningar

Brand & riskhantering Brand & Riskhantering

Ge ert företag en god beredskap inför en eventuell brand. Vi erbjuder även branschanpassade utbildningar som Heta arbeten, Säker buss och Hjälp på väg.

Läs om brandutbildningar